Rozezpívané zahrady 2015

28.7.-2.8.2015 se konal ve spolupráci s OCET (oblastním centrem elementární tvorby) 18. ročník letní mezinárodní školy v duchu idejí Carla Orffa.