O nás

ČOS byla založena r.1995 Pavlem Jurkovičem při České hudební společnosti. Navazuje ve svém programu na živý odkaz hudebního pedagoga a skladatele Carla Orffa (1895 až 1982), německého umělce světově proslaveného nejen dílem Carmina Burana, ale pro nás neméně důležitou a na Komenského pedagogický odkaz navazující humanistickou koncepcí tvořivé hudební pedagogiky, známou mezi hudebníky jako Schulwerk a naplňující ideu "škola hrou"
"Hlavní myšlenkou Orffovy výchovné metody je nejprve muzicírovat, hrát si s hudbou a teprve později studovat hudbu."
(cit.: Pierre van Hauwe, holandský dirigent a hudebník,pedagog, spolupracovník C. Orffa, kterého jsme měli čest uvítat i na semináři v Praze)

Carl Orff rozvíjel především myšlenku jednoty jazyka, hudby, pohybu, zpěvu, rozvíjení rytmického cítění hrou na nástroje a podpory přirozené lidské tvořivosti. Své ideje prakticky realizoval v pětisvazkovém díle Schulwerk, které bylo přeloženo do mnoha jazyků.

Česká Orffova škola - adaptace Orffova Schulwerku, byla vytvořena téměř před 40ti lety Petrem Ebenem a Iljou Hurníkem. V úpravách českých a moravských lidových písní a ve vlastních skladbách za doprovodu lehko ovladatelných bicích nástrojů a zobcových fléten jedinečným a originálním přístupem naplnili záměr Carla Orffa přispět k radostné a očišťující podobě provozování hudby a rozvíjení elementární hudebnosti. V jejich díle pokračoval Orffův český spolupracovník a vytrvalý propagátor jeho díla Pavel Jurkovič. Prohlubovat citovou výchovu, uměleckou prací se všemi dětmi, dospívajícími, handicapovanými, staršími občany, to jsou lidské cíle našeho snažení.

Česká Orffova společnost se snaží uvádět do každodenní praxe novátorské a tvořivé myšlenky Orffova díla Schulwerk. Pořádá semináře, kurzy, letní aktivity pro zájemce z řad učitelů všech druhů škol, studentů, sociálních a výchovných pracovníků, terapeutů a rodičů s dětmi. Spolupracuje v mezinárodním měřítku s podobnými společnostmi na Slovensku, v Polsku a ve Slovinsku. Udržuje kontakty s Orff Forum v Rakousku (Salzburg), s německou společností Orff – Schulwerk, která byla založena a dlouhá léta vedena p. Karlem Alligerem, českým emigrantem, kterému se za podpory firmy Siemens podařilo rozšířit humánní, pedagogický odkaz C.Orffa ve vzdělávacím systému celého Německa.

 

Zde videoukázky z mezinárodního semináře "Rozezpívané zahrady", který se konal 28.7.-2.8.2015 v Plzni: