Zpět

Nejprve inspiruj aneb Cesty ke kreativní hudební výchově

Nestává se v českém prostředí často, aby se k účasti na vzdělávacím projektu a vzájemné inspiraci sešli jak vysokoškolští pedagogové a jejich studenti, tak současně i zástupci odborných organizací včetně odborníků a pedagogů ze zahraničí. Projekt s názvem Kreativní interakce jako zdroj motivace a inovace ve výuce vysokoškolských pedagogů a v pregraduální přípravě pedagogů hudební výchovy, podpořený Ministerstvem kultury České republiky, takovým je. Jeho organizaci zaštiťuje PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. a Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením vedoucího katedry, doc. MgA. et Mgr. Marka Valáška, Ph.D. Na projektu participují také další odborníci a zástupci České Orffovy společnosti a Společnosti pro hudební výchovu České republiky.

Chcete-li se dozvědět více, čtěte dál.

Článek  vyšel v Učitelských novinách č. 5/2023.


WINDSOR_NEJPRVE INSPIRUJ.pdf