Zpět

Hudební dílny PICCOLI

Už jste někdy zpívali, tančili a hráli v galerii? Přijďte na dílny Piccoli v Praze i v Kutné Hoře.

 Už jste někdy zpívali, tančili a hráli v galerii? Přijďte na dílny Piccoli: nápaditý program plný hudby, zpěvu i výtvarných dílen určený dětem ve věku od tří let. Pátý ročník se uskuteční v prostorách dvou významných galerií: v sobotu 25. září 2021 se dílny uskuteční v GASKu – Galerii Středočeského kraje, v neděli 17. října 2021 bude dílny hostit klášter sv. Anežky České – Národní galerie Praha. Nově bude součástí dílen i dvoudenní dílna pro pokročilejší instrumentalisty pod vedením flétnistky Jany Semerádové a cimbalisty a folkloristy Jana Rokyty.

 Piccoli je jedinečný koncept dílen propojující výtvarné a hudební umění starých i nových uměleckých stylů. V Anežském klášteře objevíte společně s vašimi ratolestmi bohaté umělecké tradice Evropy z dob středověku, renesance i baroka ze sbírek Národní galerie, v Kutné Hoře v GASKu nahlédnete pod pokličku moderního umění.

 Nejprve detailně prozkoumáme vybraný obraz stálé expozice, poté se společně vydáme krásnou architekturou k jedinečným hudebním zážitkům v hravých dílnách tematicky navazujících na komentované výtvarné dílo.

 Přijďte si pohrát, skotačit a muzicírovat pod vedením zkušených lektorů (z nichž někteří jsou lektory České Orffovy společnosti: Karolína Řepová, Lenka Pospíšilová a Lída Bajerová) a umělců.

 Dílny probíhají v uvedený čas, doporučujeme rezervaci předem, ať se na vás můžeme dobře připravit. Jsou ale otevřeny všem dětem a rodičům, všechny dílny (kromě těch instrumentálních) nevyžadují předchozí hudební zkušenosti. Podrobný program najdete na www.collegiumdetem.cz.


Piccoli_2019_04_Kralovska_korunovace_02_(c)_PetraHajska-1.jpg