Zápisy členských schůzí

Níže naleznete zápisy z členských schůzí a ze schůzí z výkonného výboru ČOS. 

Stanovy České Orffovy společnosti, z.s.

stanovy
13. 5. 2016

Níže naleznete stanovy ČOS schválené členskou schůzí dne 29.3.2014.